Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3927
Title: Терміни у складі української хореографічної лексики
Authors: Федькова, Інга
Bibliographic description (Ukraine): Федькова, І. Терміни у складі української хореографічної лексики / Інга Федькова // Studia Methodologica : [науковий збірник] / голов. ред. Р. Гром'як ; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, М. Ткачук, Н. Поплавська [та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2013. - Вип. 35 : Поетика лірики : зб. наук. праць пам'яті доктора філол. наук., професора Т. Волкової. – C. 201-205. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Abstract: У пропонованій науковій розвідці проаналізовано термінологічні одиниці у складі української хореографічної лексики, виокремлено основні ознаки виділення термінів з-поміж інших різновидів лексики.
The proposed scientific exploration analyzed terminological units in the Ukrainian choreographic vocabulary, singled out the main features of the selection of terms out of the other types of vocabulary.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3927
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedkova_Inha.pdf403,78 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.