Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4004
Назва: Динаміка і антропогенна трансформація рослинності НПП "Подільські Товтри"
Інші назви: Динамика и антропогенная трансформация растительнности НПП «Подильськи Товтры»
The dynamic and anthropogenic transformation of vegetable cover of nature park “Podilski Tovtry”
Автори: Любінська, Л. Г.
Бібліографічний опис: Любінська, Л. Г. Динаміка і антропогенна трансформація рослинності НПП "Подільські Товтри" [Текст] / Л. Г. Любінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 3 (56). – С. 23–27. – Бібліогр. в кінці ст.
Дата публікації: 2013
Видавництво: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Серія/номер: Біологія
Короткий огляд (реферат): Територія НПП «Подільські Товтри» вирізняється різноманітними ландшафтами. Рослинний покрив представлений природними, природно-антропогенними та антропогенними рослинними угрупованнями. Тривалий вплив людини та іншихфакторів спричиняють зміни ландшафтів і рослинності. Щільність заселення, використання біологічних ресурсів, руйнування товтрової гряди через виїмку вапняку і створення кар’єрів, затоплення земель і формування водосховища – це основні антропогенні трансформуючі чинники. Динамічні процеси рослинного покриву НПП «Подільські Товтри» мають різні напрямки. Описані еволюційні зміни, сукцесії, порушення. Наведені приклади таких змін. Демутаційні процеси відбуваються на ділянках, які останні десятиліття не використовуються для потреб людини або знаходяться під незначним впливом. Такі приклади є в межах НПП. Для аналізу змін необхідний постійний моніторинг. Збереження рослинного покриву потребує екологічного управління.
Територия НПП «Подильськи Товтры» отличается разнообразными ландшафтами. Растительный покров представлен природными, природно-антропогенными и антропогенными фитоценозами. Длительное влияние человекаи других факторов вызывают изменения ландшафтов и растительности. Плотность засеселенния, использование биологических ресурсов, разрушение толтровой гряды из-за выемки известняка и создания карьеров, затопления земель и формирования водохранилища – это основные трансформирующие факторы. Динамические процессы растительного покрова НПП "Подильськи Товтры" имеют разные направления. Описанны эволюционные изменения, сукцессии, нарушения. Приведены примеры таких изменений. Демутационные процессы происходят на участках, которые последние десятилетия не используются для потребностей человека или находятся под незначительным влиянием. Такие примеры есть в пределах НПП. Для анализа изменений необходим постоянный мониторинг. Сохранение растительного покрова требует экологического управления.
Territory of national nature park "PodilskiTovtry" is distinguished by the varied sceneries. A vegetable cover is presented by natural, naturally-anthropogenic and anthropogenic cenoses. The protracted influence of man and other factors is caused by the changes of landscapes and vegetation. Density of settling of territory, the use of biological resources, destruction of tovtry ridge through the coulisse of limestone and creation of quarries, flood of earth and forming of storage pool is basic transforming factors. The dynamic processes of vegetable cover of NNP"PodilskiTovtry" have different directions. Described evolutional changes, succesions, violations. Examples of such changes are made. Demutations processes take place on areas, whatever last decades are used for the necessities of man or are under insignificant influence. Such examples are within the limits of NNP. For the analysis of changes the permanent monitoring is needed. Maintenance of vegetable cover needs an ecological management.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4004
Власник авторського права: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Розташовується у зібраннях:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2013. Вип. 3 (56)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Lyubinska.pdf2,22 MBUnknownПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.