Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4011
Title: Хроматографічні і електрофоретичні методи ідентифікації казеїнових фракцій
Other Titles: Casein fractions identification by the chromatographic and electrophoretic methods
Хроматографические и электрофоретические методы идентификации казеиновых фракций
Authors: Юкало, А. В.
Bibliographic description (Ukraine): Юкало, А. В. Хроматографічні і електрофоретичні методи ідентифікації казеїнових фракцій [Текст] / А. В. Юкало // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 3 (56). – С. 109–113. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Біологія
Abstract: У роботі наведено результати ідентифікації протеїнових фракцій у розчинах казеїну сучасними методами електрофорезу у поліакриламідному гелі та колонкової рідинної хроматографії. Встановлено недоліки та переваги кожного методу при визначені протеїнів казеїнового комплексу. Дано рекомендації із застосування цих методів.
В работе представлены результаты идентификации протеиновых фракций в растворах казеина современными методами электрофореза в полеакриамидном геле и колоночной жидкостной хроматографии. Установлены недостатки и преимущества каждого метода при определении протеинов казеинового комплекса. Даются рекомендации по использовании этих методов.
Casein soluble protein fractions were identified using modern methods of PAAG electrophoresis and column liquid chromatography. Some advantages and disadvantages of these methods were shown. The recommendations for the appliyng of these methods were proposed.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4011
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2013. Вип. 3 (56)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yukalo.pdf216,87 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.