Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4085
Title: Рекреаційне районування Тернопільської області
Authors: Пушкар, Богдан Тарасович
Пушкар, Зоряна Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Пушкар, З. Рекреаційне районування Тернопільської області [Текст] / З. Пушкар, Б. Пушкар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Андрейчук В., Брич В. Я., Голосов В. М. [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2013. – Вип. 2 (35). – С. 153–164. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Географія;
Abstract: Досліджено сучасний стан рекреаційної галузі Тернопільської області, розкрито рекреаційно-туристичний потенціал регіону, різноманітність видового складу рекреаційних ресурсів. Проаналізовано по-казники за кількістю суспільно-історичних, природних ресурсів та щільністю туристичних об'єктів, за пло-щею. Проведено інтегральну оцінку рекреаційного потенціалу по адміністративних районах і за рівнем забезпеченості туристичними ресурсами виділено чотири рекреаційні райони, здійснено рекреаційне районування.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4085
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія, 2013, № 2(35)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pushkar.pdf529,45 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.