Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4089
Title: Туризм у системі міжнародних економічних відносин
Authors: Стецько, Надія Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Стецько, Н. Туризм у системі міжнародних економічних відносин [Текст] / Н. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Андрейчук В., Брич В. Я., Голосов В. М. [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2013. – Вип. 2 (35). – С. 141–148. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Географія;
Abstract: Розглянуто поняття теорії міжнародних відносин. Розкрито особливості розвитку міжнарод-них економічних відносин у різних формах. Охарактеризовано одну із форм міжнародних економічних відносин - міжнародний туризм. На прикладі України розглянуто основні форми міжнародних туристичних відносин, сучасні тенденції їх економічного розвитку. Розглянуто інтеграцію України до Європейського Союзу через туристичну галузь. Проаналізовано основні форми співробітництва в туризмі наявні в Україні, які набувають міжнародних і транскордонних ознак глобалізаційних процесів. З'ясовано значимість туристичних зав'язків у міждержавних відносинах, які набувають все більшої ваги, а надходження від міжнародного туризму вже сьогодні станов-лять одну з найбільш значних частин "невидимого експорту". Розроблено основні надходження з туристичних подорожей у світовому масштабі та дистинації туристичних прибутків. Розглянуто позитивний вплив міжнародного туризму на національну економіку, так, як гроші витрачені іноземними туристами функціону-ють в економіці країни як засіб обігу, як засіб нагромадження.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4089
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія, 2013, № 2(35)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stetsko.pdf342,38 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.