Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4250
Title: Економічна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Authors: Лукашів, Володимир
Bibliographic description (Ukraine): Лукашів, В. Економічна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" [Текст] : друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / В. Лукашів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – Вип. 1 : у 2 ч., ч. 2. – С. 9–12. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Історія
Abstract: У статті досліджується економічна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) москвофільського спрямування, що мало на меті поширення просвіти та економічних знань серед галицького селянства. Інституція заснувала низку господарських товариств, сприяла організації сільськогосподарських курсів, дбала про розвиток кооперації серед селянства тощо.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4250
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія, 2013, Вип.1 Ч.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukashiv.pdf114,83 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.