Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4258
Title: Ставлення східногалицького селянства до радянської влади (кінець 30-х – початок 40-х рр. ХХ ст.)
Authors: Старка, Володимир
Bibliographic description (Ukraine): Старка, В. Ставлення східногалицького селянства до радянської влади [Текст] : кінець 30-х – початок 40-х рр. ХХ ст. / В. Старка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – Вип. 1 : у 2 ч., ч. 2. – С. 33–38. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Історія
Abstract: У статті, на основі аналізу опублікованих архівних документів, спогадів очевидців та історіографії праць проаналізовано вплив суспільно-політичних та соціально-економічних трансформацій на повсякденне життя східногалицького селянства у 1939–1941 рр. Висвітлено процес змін господарського, релігійного та повсякденного життя.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4258
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія, 2013, Вип.1 Ч.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Starka.pdf139,96 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.