Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4542
Title: Шкільна музична освіта Кременеччини в контексті розвитку музичної культури Волині 20–30-х років ХХ століття
Authors: Легкун, Оксана Гаврилівна
Bibliographic description (Ukraine): Легкун, О. Г. Шкільна музична освіта Кременеччини в контексті розвитку музичної культури Волині 20–30-х років ХХ століття [Текст] / О. Г. Легкун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Є. Станкевич, О. М. Голубець, Л. А. Кондрацька [та ін.] ; голов. ред. О. С. Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 11–16. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Мистецтвознавство
Abstract: Досліджено роль шкільної музичної освіти Кременеччини у культурній політиці Волині 20–30-х років ХХ ст. Розглянуто особливості музичної освіти як складової навчального процесу у шкільних освітніх закладах Кременеччини цього періоду. Простежено зміст і форми викладання предмета "Співи" у школах Кременеччини, досліджено програму проведення аудицій-концертів для учнів. Окреслено специфіку музично-естетичної діяльності у школах краю та простежено її вплив на розвиток музичної культури Волині досліджуваного періоду.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4542
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. 2014. № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LEHKUN.pdf204,76 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.