Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4636
Title: Азотфиксирующие и фосфатмобилизующие микроорганизмы для улучшения роста сеянцев сосны и ели
Other Titles: Азотфіксуючі і фосфатмобілізуючі мікроорганізми для поліпшення росту сіянців сосни і ялини
Nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing microorganisms promoting growth of pine-tree and fir-tree seedlings
Authors: Сафрована, Г. В.
Алещенкова, З. М.
Мельникова, Н. В.
Issue Date: Apr-2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: сосна
ель
азотфиксирующие и фосфатмобилизующие микроорганизмы
ростстимуляция
Series/Report no.: Біологія
Abstract: Выделены и отобраны штаммы азотфиксирующих (р. Rahnella) и фосфатмобилизирующих (р. Pseudomonas) бактерий и арбускулярных микоризных грибов р. Glomus для стимуляции роста сеянцев сосны и ели.
З зразків накопичувальних культур виділили 21 ізолят олігонітрофільних і 21 ізолят фосфатмобілізуючіх бактерій. 15 ізолятів олігонітрофілов фіксували азот атмосфери (24,6-148,4 нмоль С2Н4/фл./сут.). Діаметр зон розчинених Ca-P на агаризованому глюкозо-аспарагінової середовищі фосфатмобілізуючімі бактеріями становив 6-20 мм. 23 виділених ізоляту підвищували в порівнянні з контролем енергію проростання і схожість насіння сосни на 37 і 24% відповідно. Накопичення проростками сухої біомаси стимулювали 50% азотфіксуючих і 86% фосфатмобілізуючіх штамів. Енергію проростання насіння ялини (в середньому на 12%) підвищували 59% виділених ризобактерій. Схожість і зростання проростків достовірно підвищували 78% бактерій. Рістстимулюючи штами синтезували ИУК. Перспективні ростстімулятори азотфіксуючих Е10 (нітрогеназна активність – 438 нмоль С2Н4/фл./сут) і фосфатмобілізуючіх П2/1 (діаметр розчинення Ca-P – 15,5 мм) ізоляти належать до рр. Rahnella і Pseudomonas відповідно (аналіз нуклеотидних послідовностей гена 16S рРНК). АМГ для стимуляції росту сіянців сосни та ялини виділені з мікорізованних коренів однорічних сіянців сосни та ідентифіковані за морфологічними особливостями арбускули, везикул, гіф і суперечка як АМГ р. Glomus. Ендофіти використані для отримання накопичувальної культури та напрацювання інокуляціонной матеріалу АМГ в лабораторних умовах.
Baset on nitrogen-fixing, phosphate-mobilizing and growth-promoting activities, strains of nitrogenfixing( Rahnella genus), phosphate-mobilizingbactera ( Pseudomonas genus) and arbuscular mycorrhizal fung(Glomus genus)sutable for growth stmulation of pne and spruce seedlngs were solated and selected.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4636
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2014. Вип. 3 (60)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Safronva.pdf149,39 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.