Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4941
Title: Взаємодія екстрону з пептидами гіпофізу при регуляції жовчоутворення в печінці щурів різної статі
Other Titles: Взаимодействие эстрона с пептидами гипофиза при регуляции желчеобразованя в печени крыс разного пола
Interrelations of estron with hypophysis’ peptides in regulation of bile formation in the rats of different sex
Authors: Боровець, О. В.
Решетнік, Є. М.
Картіфузова, Ж. В.
Бондзик, О. В.
Бабан, В. М.
Весельський, С. П.
Макарчук, М. Ю.
Bibliographic description (Ukraine): Взаємодія екстрону з пептидами гіпофізу при регуляції жовчоутворення в печінці щурів різної статі [Текст] / О. В. Боровець, Є. М. Решетнік, Ж. В. Картіфузова [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 103–109. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: естрон
жовч
пептиди
ліпіди
Series/Report no.: Біологія
Abstract: Вивчено вплив внутріпортального введення естрону на співвідношення жовчних кислот, гідроксилювання жовчних кислот і рівень гормонів гіпофіза в крові щурів різної статі. Показано, що зміни в ефективності функціонування ферментів печінки залежить від рівня пролактину в крові.
Изучено влияние внутрипортального введения эстрона на соотношение желчных кислот, гидроксилирование желчных кислот и уровень гормонов гипофиза в крови крыс разного пола. Показано, что изменения в эффективности функционирования ферментов печени зависит от уровня пролактина в крови.
Influence of the intraportal injected estron on both the processes of bile acids conjugation, and hydroxylation of the bile acids and the level of the hypophysis hormones in the blood of different sex rats has been studied. It was shown, that the changes in efficiency of the liver enzymes functionation coincide with the such of the prolactin level in blood.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4941
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія, 2012, № 4 (53)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borovets.pdf155,37 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.