Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4983
Title: Зоопланктон деяких водних об'єктів урбанізованих територій міста Києва
Other Titles: Зоопланктон некоторых водных объектов урбанизированных территорий города Киева
Zooplankton of some wa t er objects of urban areas in Kiev
Authors: Рибка, Т. С.
Заіченко, Н. В.
Bibliographic description (Ukraine): Рибка, Т. С. Зоопланктон деяких водних об'єктів урбанізованих територій міста Києва [Текст] / Т. С. Рибка, Н. В. Заіченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 45–50. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: Aug-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: зоопланктон
водойми урбанізованих територій
біорізноманіття
Series/Report no.: Біологія
Abstract: Наведено результати досліджень якісного складу, кількісного розвитку і структурної організації зоопланктону різнотипних водойм м. Києва.
В работе приведены результаты качественного состава, количественного развития и структурной организации зоопланктона водоёмов г. Киева.
The results of the researches sush as qualitative structure, quantitative development and the structural organization of zooplankton of water objects in Kiev are submitted in the work.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4983
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія, 2012, № 4 (53)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rybka.pdf151,72 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.