Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5479
Title: Василь Турковський та його роль у пропагандистській та видавничій діяльність ОУН у Тернопільській окрузі у 1929–1934 рр.
Other Titles: Василий Турковский и его роль в пропагандистской и издательской деятельности ОУН в Тернопольской округе в 1929–1934 гг.
Vasyl Turkovskyy and his role in oun propaganda and illegal publishing in Ternopil district executive OUN in 1929–1934
Authors: Саківський, І.
Bibliographic description (Ukraine): Саківський, І. Василь Турковський та його роль у пропагандистській та видавничій діяльності ОУН у Тернопільській окрузі у 1929–-1934 р.р. [Текст] / Ігор Саківський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. - Тернопіль : [ТНПУ], 2014. - Вип. 1, ч. 2. – С. 89–93.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: ОУН
пропаганда
нелегальна література
Василь Турковський
міжвоєнний період
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У статті автор аналізує одну з найважливіших складових діяльності ОУН – пропаганду та нелегальне видавництво. Основна увага приділена акціям, які відбувались у повітах Тернопільської Окружної Екзекутиви ОУН у 1929–1934 рр. Показано хід розслідування діяльності одного з визначних діячів ОУН Василя Турковського та проаналізовано листівку ОУН “Український народе”
В статье автор анализирует одну из важнейших составляющих деятельности ОУН – про-паганду и нелегальное издательство. Основное внимание уделено акциям, которые происходили в уездах Тернопольской Окружной Экзекутивы ОУН в 1929–1934 гг Показано ход расследования деятельности одного из выдающихся деятелей ОУН Василия Турковского и проанализирована листовка ОУН “Украинский народ”
In the article there is an analysis of one of the most important components of the OUN – propaganda and illegal publishing. The main attention is paid to actions that took place in counties of Ternopil District Executive OUN in 1929–1934. There is shown an investigation of one of the prominent leaders of OUN Vasyl Turkovskyy and analyzed an OUN postcard “Ukrainian people”.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5479
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія, 2014, Вип. 1, ч. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sakivskuu.pdf125,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.