Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5619
Title: Слідча і агентурно-оперативна робота НКВС в Україні у 1939 р.
Other Titles: Следственная и агентурно-оперативной работа НКВД в Украине в 1939 г.
Investigation and intelligence-operative work NKVD in Ukraine in 1939
Authors: Зуляк, Іван Степанович
Bibliographic description (Ukraine): Зуляк, І. Слідча і агентурно-оперативна робота нквс в Україні у 1939 р. [Текст] / І. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 2. – С. 153-161. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2010
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: слідча і агентурно-оперативна робота
НКВС
радянська Україна
Західна Україна
репресивна система
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У статті проаналізовано низку секретних наказів і директив НКВС УРСР, пов’язаних з недоліками слідчої роботи силових структур, слідчого управління Житомирської області, агентурно-оперативною роботою управлінь внутрішніх справ у Тернопільській, Станиславівській, Львівській та Луцькій областях, профілактичних заходів щодо попередження підпалів і пожеж колгоспного майна, успішного проведення посівної кампанії, збереження врожаю тощо.
В статье проанализированы ряд секретных приказов и директив НКВД УССР, связанных с не-достатками следственной работы НКВД УССР, следственного управления Житомирской области, агентурно-оперативной работой управлений внутренних дел в Тернопольской, Станиславской, Львовской, Луцкой областях, профилактических мероприятий по предупреждению поджогов и по-жаров колхозного имущества.
The article analyzes a series of secret orders of the NKVD USSR, associated with deficiencies of USSR NKVD investigative work, investigation of the Zhytomyr region, intelligence-operative work departments of the Interior in Ternopil, Stanislawow, Lviv, Lutsk areas, preventive measures to prevent arson fires and col-lective property.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5619
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія, 2010, Вип. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zylak.pdf188,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.