Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5629
Title: Тернопільський обком КПУ та вибори рад народних депутатів 1990 р.
Other Titles: Тернопольский обком КПУ и выборы советов народных депутатов 1990 г.
The ternopil regional communist party committee and the national deputies soviets elections
Authors: Чура, Василь
Keywords: КПУ
КПРС
тернопільський партапарат
національно-демократичні сили
вибори
Issue Date: 2010
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Чура, В. Тернопільський обком КПУ та вибори рад народних депутатів 1990 р. [Текст] / В. Чура // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 2. – С. 210-212. – Бібліогр. в кінці ст.
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У статті йдеться про сприйняття тернопільським компартапаратом перших демократичних виборів 1990 р. та їх роль у подальшій дезінтеграції компартійного середовища на зламі 80–90-х рр. XX ст.
В статье говорится о восприятии тернопольским компартапаратом первых демократических выборов 1990 г. и их роль в дальнейшей дезинтеграции компартийного среды на рубеже 80-90-х гг XX в.
The article deals with Ternopil communist party perception of the first democratic elections in 1990 and their role in the future disintegration of the communist party environment at the turn of 1980 – 1990ths.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5629
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія, 2010, Вип. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsura.pdf81,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.