Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5781
Title: Біотехнологія оздоровлення морського середовища з використанням іммобілізованих мікроорганізмів
Other Titles: Биотехнология оздоровления морской среды с использованием иммобилизованных микроорганизмов
Biotechnology for the improvement of the marine environment using immobilized microorganisms
Authors: Гудзенко, Т. В.
Горшкова, О. Г.
Бєляєва, Т. О.
Ракітська, С. І.
Лісютін, Г. В.
Іваниця, В. О.
Bibliographic description (Ukraine): Біотехнологія оздоровлення морського середовища з використанням іммобілізованих мікроорганізмів / Т. В. Гудзенко, О. Г. Горшкова, Т. О. Бєляєва [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 146–149. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: бактерії-деструктори
вуглеводні нафти
морське середовище
оздоровлення
біотехнологія
іммобілізовані мікроорганізми
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: Розроблено технологію біоремедіції морського середовища з використанням іммобілізованих на природних носіях біохімічно-активних, непатогенних бактерій, що володіють антагоністичними властивостями по відношенню до санітарно-показових мікроорганізмів, яка дозволяє високоефективно очищати водне середовище від нафтового забруднення та умовно-патогених мікроорганізмів.
Разработана технология биоремедиции морской среды с использованием иммобилизованных на природних носителях биохимически-активных непатогенных бактерий – антагонистов условно-патогенных микроорганизмов, которая позволяет високоэффективно очищать воду от нефтяного загрязнения и санитарно-показательных микроорганизмов.
Developed technology bioremedia the marine environment using immobilized on natural media biochemically-active, non-pathogenic bacteria – antagonists of conditionally pathogenic microorganisms, which allows clean water from oil pollution and sanitary-indicative microorganisms.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5781
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gudzenko.pdf94,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.