Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6422
Title: Незавершена трилогія Івана Франка "Чорна хмара": історія створення, публікації
Other Titles: Unfinished trilogy by Ivan Franko «Black cloud»: the history of its creation, publication
Authors: Лишак, Галина
Keywords: трилогія
лист
автограф
єзуїти
римо-католоцизм
православ’я
спогад
переклад
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Лишак, Г. Незавершена трилогія Івана Франка "Чорна хмара": історія створення, публікації / Галина Лишак // Studia Methodologica : збірник наукових праць / Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil ; Editorial Board: N. Poplavs'ka, M. Tkachuk, T. Oliynyk. – Ternopil : TNPU, 2015. – Issue 40 : Пам'яті доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром'яка (1937-2014). – С. 392–398. – Бібліогр. в кінці ст.
Abstract: У статті простежено історію написання та публікації маловідомої трилогії Івана Франка «Чорна хмара»: від виникнення творчого задуму до його втілення. Трилогія включає оповідання «Місія», «Чума», «Тріумф» і показує складні міжконфесійні взаємини на західноукраїнських теренах у 1860‒90-х роках. Хронологічні межі «Чорної хмари» охоплюють 1886 (створення «Місії») – 1908 (останній, третій варіант початку оповідання «Тріумф») роки. Проаналізувавши архівні матеріали, спогади, листування Франка та його сучасників, автор намагається, наскільки це можливо, реконструювати основні моменти історії цієї трилогії. Водночас окреслено проблемні вузли, які ще потребують дальшого з’ясування.
The article attempts to trace the history of writing and publishing of the little-known trilogy by Ivan Franko «Black cloud»: from the emergence of the creative idea to its realization. The trilogy includes stories «Mission», «The Plague», «Triumph» and displays complicated interconfessional relations in west Ukrainian territories in 1860–90’s. Chronological limits of «Black cloud» covers 1886 (creation of a «Mission») – 1908 (the third variant of the beginning of story «Triumph») years. The author analyzes archival materials, memories, correspondence of Franko and his contemporaries, and tries, as far as possible, to reconstruct main points of the history of this trilogy. At the same time, the author outlines problematic aspects that need to be explored.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6422
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyshak.pdf274,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.