Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7155
Title: Історико-громадські впливи на доброчинну діяльність Єлизавети Милорадович (1832–1890 рр.)
Other Titles: Историко-общественное влияние на благотворительную деятельность Елизаветы Милорадович (1832–1890 гг.)
The historical and civic impact on the charity of Elizabeth Miloradovich (1832–1890)
Authors: Сергієнко, Дар'я
Bibliographic description (Ukraine): Сергієнко, Д. Історико-громадські впливи на доброчинну діяльність Єлизавети Милорадович (1832–1890 рр.) / Дар'я Сергієнко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2015. – Вип. 2, ч. 3. – С. 75–78. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Єлизавета Іванівна Милорадович
полтавська «Громада»
меценат
доброчинність
недільні школи
Series/Report no.: Історія;
Abstract: Наведено біографічну довідку життєдіяльності Є. Милорадович. Розглянуто особливості виховання та сімейного життя представниці української еліти ХІХ ст. Виявлено найближче оточення з його політичними та громадськими позиціями. Досліджено суспільну атмосферу в Наддніпрянській Україні та поширення громадського руху в 60-х рр. ХІХ ст. Висвітлено меценатську діяльність Єлизавети Іванівни, що охоплювала сферу освіти, культури, видавничої діяльності, просвітницьку роботу. Виявлено вплив доброчинної діяльності мецената на освітньо-культурний розвиток регіону.
Приведено биографическую справку жизнедеятельности Е. Милорадович. Рассмотрено особенности воспитания и семейной жизни представительницы украинской элиты XIX в. Выявлено ближайшее окружение с его политическими и гражданскими позициями. Исследовано общественную атмосферу в Приднепровской Украине и распространение движения громад в 60-х гг. ХІХ в. Освещено меценатскую деятельность Елизаветы Ивановны, которая охватывала сферу образования, культуры, издательской деятельности, просветительскую работу, а также влияние благотворительной деятельности мецената на образовательно-культурное развитие региона.
The author studied the pedigree, education, home environment of one of the representatives of the Ukrainian elite in the ХІХ century. Determine the social and political views, surrounded by Elizabeth Miloradovich. The author also investigated the socio-political atmosphere and social movements in the 60s in the Dnieper Ukraine. The paper studies of the charity of Elisabeth Miloradovich which covers the education, culture and the publishing activities. Also determine the impact of Elisabeth Miloradovich on the overall development of the culture of the region.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7155
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2015. Вип. 2, ч. 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serhiienko.pdf271,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.