Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7275
Назва: Этапы интегрированного обучения образовательной и иноязычной речевой деятельности
Інші назви: Етапи інтегрованого навчання освітньої та іншомовної мовленнєвої діяльності
Stages of integrated teaching of educational and foreign language speech activity
Автори: Мартынова, Раиса
Бібліографічний опис: Мартынова, Р. Этапы интегрированного обучения образовательной и иноязычной речевой деятельности / Раиса Мартынова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2016. – № 4. – С. 12–17. – Библиогр. в конце ст.
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: предметная интеграция
процессуальная интеграция
этапы процессуальной интеграции
доминанта внимания
единица обучения иноязычной речи
единица обучения предмета профессиональной деятельности
Серія/номер: Педагогіка;
Короткий огляд (реферат): Дифференцируются понятия «предметная» и «процессуальная» интеграция. Обосновывается возможность взаимосвязанного изучения иностранного языка и какого-либо предмета образовательной или профессиональной деятельности на основе процессуальной интеграции. Устанавливается последовательность психолого-педагогических действий для достижения высокого качества усвоения названных дисциплин в едином учебном процессе. Отмечено, что эти действия группируются в три этапа: 1) лингвопонятийный с доминированием иноязычной речевой деятельности над профессиональной для усвоения иноязычных средств ее выражения; 2) предметно-речевой с равнозначной активностью иноязычной и образовательной речевой деятельностью, обеспечивающей возможность усвоения основного содержания образовательного курса средствами иностранного языка; 3) профессионально-деятельностный с доминированием внимания на практическое применение образовательных (профессиональных) знаний в их иноязычном сопровождении.
Диференціюються поняття «предметна» і «процесуальна» інтеграція. Обґрунтовується можливість взаємопов'язаного вивчення іноземної мови і будь-якого предмета освітньої або професійної діяльності на основі процесуальної інтеграції. Встановлюється послідовність психолого-педагогічних дій для досягнення високої якості засвоєння названих дисциплін в єдиному навчальному процесі. Відзначається, що ці дії групуються в три етапи: 1) лінгвопонятійний з домінуванням іншомовної мовленнєвої діяльності над професійною для засвоєння іншомовних засобів її вираження; 2) предметно-мовленєвий з рівнозначною активністю іншомовної та освітньої мовленнєвої діяльністі, що забезпечує можливість засвоєння основного змісту освітнього курсу засобами іноземної мови; 3) професійно-діяльнісний з домінуванням уваги на практичному застосуваннї освітніх (професійних) знань в їх іншомовному супроводі.
The article differentiates the concepts of “subject” integration and “procedural” integration. The essential characteristics of procedural integration stages have been clarified in terms of philosophical definition of “integration”, didactic survey, psychology studies, and linguistic research. The possibility of interconnected learning of a foreign language and one of the subjects relating to educational or professional activity on the basis of procedural integration has been substantiated. The succession of psychological and pedagogical actions for reaching high acquisition quality of these subjects within an integrated educational process has been established. It has been observed that these actions form groups and fall into three stages: 1) linguistic and conceptual stage with dominating foreign language speech activity over professional activity aimed at learning foreign language means of expression relevant to professional activity; 2) subject and speech stage with foreign language speech activity equivalent to educational speech activity providing the possibility of mastering the basic content of the training course by means of a foreign language; 3) professional and activity-based stage with the dominance of attention on the practical application of educational (professional) knowledge along with foreign language usage.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7275
Розташовується у зібраннях:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2016, № 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Martynova.pdf520,83 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.