Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7323
Title: Єгипет в період правління фараона Аменхотепа ІІІ
Other Titles: Египет в период правления фараона Аменхотепа ІІІ
Egypt during the reign of Amenhotep III
Authors: Заплетнюк, Ольга
Bibliographic description (Ukraine): Заплетнюк, О. Єгипет в період правління фараона Аменхотепа ІІІ / Ольга Заплетнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2016. – Вип. 2, ч. 1. – С. 104–107. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Єгипет
Аменхотеп ІІІ
фіванське жрецтво
культ
царська влада
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У статті висвітлюються основні події царювання єгипетського фараона XVIII династії періоду Нового царства Аменхотепа III, розглянуті основні аспекти його внутрішньої та зовнішньої діяльності. Особливу увагу приділено розгляду релігійної політики царя, спрямованої на посилення культу бога Ра нарівні з державним культом бога Амона наприкінці правління Амехотепа ІІІ.
В статье освещаются основные события царствования египетского фараона XVIII династии периода Нового царства Аменхотепа III, рассмотрены основные аспекты его внутренней и внешней деятельности. Особое внимание уделено рассмотрению религиозной политики царя, направленной на усиление культа бога Ра наравне с государственным культом бога Амона в конце правления Аменхотепа III.
The article is devoted to the main events of the reign of the Egyptian pharaoh Amenhotep III, the 9th ruler of the XVIII Dynasty, especially to the main aspects of his domestic politics and international relations. The major attention is paid to the king’s religious policy. Amenhotep III tried to strengthen the cult of the sun god Ra at the end of his reign, as opposed to the cult of the main Egyptian god Amun.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7323
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2016. Вип. 2, ч. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapletniuk.pdf181,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.