Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7385
Title: [Рецензія]
Authors: Зуляк, Іван
Місько, Володимир
Keywords: навала
українські землі
Україна
Росія
російсько-українські війни
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Зуляк, І. [Рецензія] / Іван Зуляк, Володимир Місько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2016. – Вип. 2, ч. 3. – С. 184–190. – Рец. на кн.: "Братня" навала. Війни Росії проти України ХІІ –ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – Київ, 2016. –248 с.
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У книзі в науково-популярному форматі розглядаються численні російсько-українські війни. Автори доводять, що їх коріння сягають XII ст. Показано, що саме війни, як втілення постійних агресивних планів Московії/Росії заволодіти українськими землями, визначали головну вісь російсько-українських стосунків. Описано мотиви, визрівання та хронологію війн, перебіг військових дій, наслідки війн та їх вплив на українську перспективу.
В книге в научно-популярном формате рассматриваются многочисленные российско-украинские войны. Авторы доказывают, что их корни уходят в XII в. Показано, что именно войны, как воплощение постоянных агрессивных планов Московии/России завладеть украинскими землями, определяли главную ось российско-украинских отношений. Описаны мотивы, вызревания и хронология войн, ход военных действий, последствия войн и их влияние на украинскую перспективу.
In the book, the scientific and popular format considered Russian-Ukrainian Wars. The authors argue that their roots go back to the XII century. The authures described the chronology of war, the course of military operations, the effects of war and their impact on the Ukrainian perspective.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7385
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2016. Вип. 2, ч. 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuliak, Misko.pdf217,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.