Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7845
Title: Mass media a postawy mlodych ludzi
Other Titles: Ставлення неповнолітніх до ЗМІ
Teenagers’ attitude to mass media
Authors: Pawelec, Lidia
Bibliographic description (Ukraine): Pawelec, L. Mass media a postawy mlodych ludzi = Ставлення неповнолітніх до ЗМІ / Lidia Pawelec // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей. – 2014. – S. 41–44. – Bibliografia na koncu artykulu.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Abstract: W niniejszym artykule autorka starała się nakreślić wpływ środków masowego przekazu na postawy młodych ludzi. Poprzez częste i nieodpowiednie korzystanie ze środków publicznej informacji, obniża się u dziecka umiejętność myślenia abstrakcyjnego, a długotrwały i intensywny kontakt z przesyconymi przemocą filmami prowadzi do stopniowego odwrażliwiania odbiorcy. Jednocześnie należy pamiętać, że telewizja, komputer, Internet stanowią wielkie dobrodziejstwo współczesnego świata i trudno wyobrazić sobie odpowiedniego funkcjonowania człowieka bez ich udziału.
У статті авторка розкриває сутність актуальної проблеми сьогодення впливу мас-медіа на молодих людей, які є малокритичними і несамостійними у своєму виборі публічної інформації. Незважаючи на норми поведінки, традиції і мораль, відбувається засвоєння дітьми та юнацтвом певних моделей поведінки і наслідування модних тенденцій, які панують у ЗМІ. Ми повинні навчати неповнолітніх правильно використовувати телебачення, комп’ютер, Інтернет – цю інформацію двадцять першого століття.
The article examines one of urgent problems of nowadays. The young people are not very critical and selective in terms of information disseminated by mass media. Not with standing the rules of conduct, traditions and ethics, young people learn certain patterns of behaviour and follow the prevailing fashion. We should teach young people (minors) to accurately use information in the 21st century.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7845
Appears in Collections:Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavelec.pdf303,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.