Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8376
Название: Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності
Другие названия: Theory and Technology of the Intending Teacher Training for Self-regulation of Pedagogical Activity
Авторы: Чайка, Володимир Мирославович
Chaika, V. M.
Библиографическое описание: Чайка, В. М. Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Чайка Володимир Мирославович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. консультант Г. В. Терещук. – Тернопіль, 2006. – 463 c. – Бібліогр.: с. 359-392.
Дата публикации: 2006
Ключевые слова: професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя
саморегуляція педагогічної діяльності
структура саморегуляції педагогічної діяльності
модель системи підготовки до саморегуляції педагогічної діяльності
психолого-педагогічні умови підготовки
технологія підготовки
professional and pedagogical training of the intending teacher
self-regulation of pedagogical activity
structure of self-regulation of pedagogical activity
model system of training for self-regulation of pedagogical activity
psychological and pedagogical conditions of training
training technology
Краткий осмотр (реферат): У дисертації визначено сутність поняття “саморегуляція педагогічної діяльності вчителя”, її структуру і функції, критерії і показники рівнів сформованості мотиваційного, теоретичного і практичного компонентів готовності майбутнього фахівця до досліджуваного феномена. Науково обґрунтовано концепцію і модель системи підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції професійної діяльності у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, розроблено систему підготовки, яка відображає структурно-функціональну взаємодію основних компонентів (цільовий, змістовий, процесуальний, результативний). Обґрунтовано та експериментально перевірено технологію і психолого-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності, здійснено порівняльний аналіз ефективності різних технологій навчання студентів в аспекті досліджуваної проблеми.
The thesis defines the essence of the term “self-regulation of teacher’s pedagogical activity,” its structure, criteria and indices of the level of formation of motivating, theoretical and practical components of the intending professional’s readiness for the phenomenon under investigation. The thesis gives a scientific grounding of the conception and a model of the system of the intending teachers training for self-regulation of their professional activity in the process of studying psychological and pedagogical subjects; works out the system of training which reflects structural and functional interaction of the main components such as purpose, contents, process, and result. Interactive technology and psychological and pedagogical conditions of the intending teacher training for self-regulation of pedagogical activity have been grounded and experimentally verified; comparative analysis of the effectiveness of various teaching technologies in the aspect of the investigated problem has been carried out.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8376
Располагается в коллекциях:Педагогічні науки

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Chaika V. M..pdf2,62 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.