Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9029
Title: Зміни жирнокислотного складу ліпідів печінки молодняку свиней за умов використання у їх раціонах високобілкових і енергетичних кормів
Authors: Голіней, Галина Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Голіней, Г. Зміни жирнокислотного складу ліпідів печінки молодняку свиней за умов використання у їх раціонах високобілкових і енергетичних кормів / Галина Голіней // Матеріали ХХХVІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 2017. – Вип. 36. – С. 281-284.
Issue Date: Oct-2017
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Keywords: кабанчики
жирнокислотний склад
БММД-1
Abstract: У статті наведені дані про вплив згодовування кабанчикам рослинних високобілкових і жиромістких кормів у складі регіональних зерносумішей з БММД-1 на жирнокислотний склад ліпідів печінки. Встановлено збільшення у дослідних групах тварин вмісту лінолевої кислоти у печінці в межах 1,82-2,80% та меншого вмісту олеїнової кислоти в печінці (0,41-2,18%) в досліджуваних органах, що свідчить про краще протікання біохімічних процесів і фізіологічних функцій в організмі тварин, які лежать воснові їх життєдіяльності і продуктивності.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9029
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golinej.pdf475,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.