Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9250
Название: MODEL OF LEXEME IDENTITY
Авторы: Król-Kumor, Martyna
Ключевые слова: tożsamość leksemu
homonimia
polisemia
znaczenie leksykalne
onomazjologia
podejście dyskursywne
тотожність лексичної одиниці
омонімія
полісемія
лексичне значення
ономасіологія
дискурсивний пiдхід
lexeme identity
homonymy
polysemy
lexical meaning
onomasiology
discoursive approach
Дата публикации: 2016
Издательство: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Библиографическое описание: Król-Kumor, M. MODEL OF LEXEME IDENTITY / Martyna Król-Kumor // Studia Methodologica. - 2016. - Вип. 43 - С. 43–51
Краткий осмотр (реферат): Artykuł jest efektem badań nad semantyką języka i poszukiwań teoretyczno- metodologicznych przynoszących rozwiązanie problemu funkcjonowania języka w warunkach istnienia w jego systemie bliźniaczych jednostek leksykalnych. Istotą dociekań były kluczowe dla badań nad znaczeniem leksykalnym kwestie, jakimi są homonimia i polisemia. Gruntem, na którym zrodziła się myśl o konieczności zrewidowania tych pojęć lingwistycznych, była praktyka kontaktów międzyjęzykowych i międzykulturowych. Efektem badań było stworzenie modelu tożsamości wyrazu, którego zastosowanie pozwala empirycznie zweryfikować dowolną jednostkę mowną (dowolny leksem użyty w mowie).
Стаття представляє результати дослідження семантики мови і методологічно-теоретичних пошуків, спрямованих на вирішення проблеми функціонування мови в умовах існування у її лексичній системі одиниць з тотожною формою. Суть дослідження полягає у розв’язку питання омонімії і полісемії. Підставою наших висновків, пов’язаних з ревізією цих лінгвістичних понять, була практика міжмовної та міжкультурної комунікації. У результаті було створено модель тотожності слова, застосування котрої дозволяє емпірично верифікувати довільну мовленнєву одиницю (довільну лексему, вжиту у мовленні).
The article is the result of research on semantics of the language and theoretical- methodological search coming up with the solution to the problem of functioning of a language while two twin lexical items exist at its system. The essence of the quest were homonymy and polysemy being the key questions for lexical meaning. The background for the thought of the necessity to revise these linguistic terms was the experience in interlingual and intercultural contacts. The result of research was creating of the model of lexeme identity. Using this model it is possible to empirically check identity of the examined speech unit (of a lexeme used in speech).
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9250
ISSN: 2307-1222
Располагается в коллекциях:Studia Methodologica. Вип. 43

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
5Król-Kumor.pdf62,77 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.