Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/93
Title: Проблеми впровадження та використання електронного навчання у вищих навчальних закладах
Other Titles: Проблемы внедрения и использования электронного обучения в вузах
The problems of implementation and using of e-learning in high educational establishments
Authors: Громя'к, Мирон Іванович
Василенко, Ярослав Пилипович
Галан, Віра Іванівна
Чорний, Віктор Зіновійович
Bibliographic description (Ukraine): Проблеми впровадження та використання електронного навчання у вищих навчальних закладах / М. Гром'як, Я. Василенко, В. Галан, В. Чорний // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2011. – № 1. – С. 191-199.
Issue Date: Mar-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
електронне навчання
Moodle
вища школа
Abstract: Розглянуто стан впровадження електронного навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном. Проаналізовано результати експериментального дослідження щодо ставлення викладачів до впровадження та реалізації електронного навчання на прикладі педагогічного університету. Встано-влено, що однією з причин гальмування реалізації електронного навчання в Україні є проблема норматив-но-правового забезпечення електронного навчання.
Рассмотрено состояние внедрения электронного обучения в высших учебных заведениях Украины и за рубежом. Проанализированы результаты экспериментального исследования в отношении препода-вателей к внедрению и реализации электронного обучения на примере педагогического университета. Установлено, что одной из причин торможения реализации электронного обучения в Украине есть про-блема нормативно-правового обеспечения электронного обучения.
The state of implementation of e-learning in high educational establishments in Ukraine and abroad is reviewed in the article. The experimental research results of teachers’ attitude to the implementation and reali-zation of e-learning on the example of Pedagogical University was analyzed in the article. One of the reasons of slowing down the realization of e-learning in Ukraine is a legal problem.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/93
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 1
Наукові публікації працівників кафедри математики та методики її викладання
Наукові публікації працівників кафедри інформатики і методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gromjak_Vasulenko.pdf227,42 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.