Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9603
Title: Роль західноукраїнського регіону в інституалізації та діяльності Народного руху України наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.
Other Titles: Роль западноукраинского региона в институализации и деятельности народного руха Украины конце 80-х – начале 90-х годов xx в.
PARTICIPATION OF WESTERN UKRAINE IN THE NARODNYI RUKH OF THE LATE 80-S EARLY 90-IES OF XX CENTURY
Authors: Бондаренко, Сергій
Bibliographic description (Ukraine): Бондаренко С. Роль західноукраїнського регіону в інституалізації та діяльності Народного руху України наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. / Сергій Бондаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. - 2012. - Вип. 2. - С. 137–141. - Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Народний Рух України
Західна Україна
відродження
українська державність
кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.
Народный Рух Украины
Западная Украина
возрождения
украинская государственность
конец 80-х – начало 90-х гг.
Narodnyi Rukh of Ukraine
Narodnyi Rukh of Ukraine
rebirth
Ukrainian statehood
late 80's – early 90-ies of XX century
Series/Report no.: Історія;
Abstract: У статті, використовуючи архівні матеріали та періодичні видання, автор розглядає вплив західних областей України, зокрема Тернопільської області на процес інститулізації та основні напрямки діяльності Народного Руху України у контексті відродження української державності наприкінці 80 – на початку 90-х років ХХ ст.
В статье автор, используя архивные материалы и периодические издания, рассматривает влияние западных областей Украины, в частности Тернопольской области на процесс институлизации и основные направления деятельности Народного Руха Украины в контексте возрождения украинской государственности в конце 80 – в начале 90-х годов.
The article examines the impact of Western Ukraine, in particular of the Ternopil region activities of Narodnyi Rukh of Ukraine in the context of the revival of Ukrainian statehood in the late 1980s – early 90-ies of XX century.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9603
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія, 2012, Вип. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko.pdf120,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.