Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 13635 to 13654 of 27674 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2017-04До історії започаткування електрофізіології (електробіології)Дідух, В. Д.; Вадзюк, С. Н.; Михалюк, О. Л.
2017-04Особливості накопичення біологічноцінних сполук у клітинах зелених водоростей в процесі їхнього росту за різної інтенсивності світла та його тривалостіМедведь, В. О.; Клоченко, П. Д.; Горбунова, З. Н.
2017-04ізноманітність флори сіл Південної Бессарабії (на прикладі села Фурманівка Кілійського району Одеської області)Васильєва, Т. В.; Коваленко, С. Г.; Немерцалов, В. В.
2017-04Сучасний сортимент представників роду Hosta Tratt. та перспективи їх використанняБойко, І. В.
2017-04Микроскопические водоросли бентоса прибережья Красного моряГерасимюк, В. П.
2017-04Розширення природно-заповідного фонду Київщини за рахунок оптимально збережених територій у межах Стугненського природного коридору (Київська область, Україна)Якубенко, Б. Є.; Чурілов, А. М.
2017-04Вплив змін йонного складу водного середовища на цитогенетичні показники гамарид Dikerogammarus villosusГончарова, М. Т.; Кіпніс, Л. С.; Стойка, Ю. О.; Мірошниченко, М. В.
2017-04Влияние величины минерализации воды на макрозообентос Придунайского озера Китай (Одесская область, Украина)Джуртубаев, Ю. М.; Джуртубаев, М. М.; Урбанская, Т. В.
2017-04Біотестування якості морського довкілля одеського регіону за показниками стану чорноморських мідій різних стадій розвиткуКрасота, Л. Л.
2017-04Визначення інтенсивності фотосинтезу в культурах перифітонних синьозелених водоростейКірпенко, Н. І.; Усенко, О. М.; Мусій, Т. О.
2017-04Структурно-функціональна характеристика фітопланктону р. Кремно (Житомирська область)Бугрик, А. О.; Шелюк, Ю. С.
2017-04Інвазійна здатність Pistia stratiotes L. у Лісостепу УкраїниЧіков, І. В.
2017-04Вплив штучного інфікування фітоплазмою на активність і стан фотосинтетичного апарату рослин Medicago L. і Galega orientalis L.Гуляєва, Г. Б.; Токовенко, І. П.
2017-04Оцінка накопичення танінів у листках деревних видів рослин за дії урбосередовищаГригорюк, І. П.; Нестерова, Н. Г.
2017-04Акумуляція іонів важких металів в Acorus calamus L. та Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex SteudПерепелиця, Л. О.
2017-04Структура ценопопуляцій модельних видів лучно-степових фітоценозів національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН УкраїниДіденко, І. П.
2017-04Біоморфологічна характеристика рослин родини Fabaceae колекції Кременецького ботанічного садуГуцало, І. А.; Тригуба, О. В.; Крупенко, М. С.
2017-04Екологічні особливості культиварів експозиційних ділянок у Кременецькому ботанічному садуГуцало, І. А.; Вілівчук, Н. Б.
2017-04Структурно-динамічне різноманіття колекції рослин Кременецького ботанічного садуЛіснічук, А. М.
2017-04Стан галерейних вербово-тополевих лісів у пониззі річки ВорсклиІщук, Л. П.; Смоляр, Н. О.