Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11863
Title: Дидактичні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей
Other Titles: Didactic terms of the use of information and communication technologies in the process of organizing students' independent study activities of technological and pedagogical area of expertise
Authors: Цись, Олег Олександрович
Bibliographic description (Ukraine): Цись, О. О. Дидактичні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Цись Олег Олександрович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2018. - 20 с.
Issue Date: 25-Sep-2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: дидактичні умови
самостійна навчальна діяльність
інформаційно-комунікаційні технології
самостійна робота
студенти технолого-педагогічних спеціальностей
динамічна функціонально-структурна модель
Abstract: У дисертації подано результати теоретике-експериментального дослідження з обгрунтування дидактичних умов застосування ІКТ в організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей. Установлені зміст, сутність та структура, здійснено класифікацію видів, форм і методів, визначено етапи і логіку самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей, критерії, показники та рівні ефективності її організації із застосуванням ІКТ. Досліджено новітні інформаційно-технологічні підходи, обгрунтовано дидактичні умови, розроблено функціонально-структурну модель, висвітлено зміст педагогічного експерименту з перевірки ефективності дидактичних умов застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів.
Description: Захист дисертації відбувся 25 жовтня 2018 року о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). З дисертацією можна ознайомитися на офіційному сайті http://www.tnpu.edu.ua та в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11863
Appears in Collections:13.00.09 - Теорія навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_Tsys.pdf456,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.