Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14054
Title: APPLICATION OF METAL-BINDING CHARACTERISTICS OF AQUATIC ANIMALS IN THE ASSESSMENT OF COMPLEX ENVIRONMENTAL POLLUTION
Other Titles: Концентрація металів у тканинах та металотіонеїнах водних тварин в індикації комплексного забруднення довкілля
Authors: Khoma, V. V.
Gnatyshyna, L. L.
Martinyuk, V. V.
Rarok, YU. S.
Ozoliņš, D.
Kokorite, I.
Skuja, A.
Spriņģe, G. H.
Stoliar, O. B.
Bibliographic description (Ukraine): APPLICATION OF METAL-BINDING CHARACTERISTICS OF AQUATIC ANIMALS IN THE ASSESSMENT OF COMPLEX ENVIRONMENTAL POLLUTION / V. V. Khoma et. al. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 2 (Вип.76). C. 44–47.
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: etallothioneins
bivalve mollusks
fisch
copper
zinc
cadmium
bioindicatson
металотіонеїни
двостулкові молюски
риба
купрум
цинк
кадмій
біоіндикація
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: The present study aimed to compare the ability of bivalve mollusks and fish to accumulate some toxic metals in their tissues in the polluted environment. Populations of Dreissena polymorpha, Unio tumidus and Carassius gibelio in Latvia in Ukraine were investigated. In the mollusks from the polluted reservoirs, the accumulation of Zn, Cu, Cd in the tissues but decrease in metallothioneins concentration was detected, whereas the fish did not appropriate reflect the aquatic quality.
Прісноводні молюски та риби служать традиційними біоіндикаторами забруднення вод завдяки їх здатності накопичувати різні речовини та їх чутливості до стресу. Металотіонеїни є визнаними біомаркерами токсичності металів. Однак вплив комплексного забруднення може порушувати акумулювальну здатність водних тварин та їх металотіонеїнів. Метa цього дослідження – порівняти здатність двостулкових молюсків та коропових риб накопичувати у своїх тканинах деякі токсичні метали промислового походження та зв’язувати їх у металотіонеїнах за умов комплексного забруднення навколишнього середовища. Для цього було відібрано групи двостулкових молюсків Dreissena polymorpha, Unio tumidus та карася Carassius gibelio на ділянках, пов’язаних з діяльністю гідроелектростанцій (ГЕС) у Латвії та Україні. Досліджено у Латвії водосховище Ризької ГЕС (R- група), заповідне озеро Каньєріс (КL); в Україні Тернопільське озеро (Т-група), водосховище Касперівцівської ГЕС (вище і нижче за течією дамби, Кb та Кd відповідно) та ділянки на річці Жванчик (до і після греблі ГЕС за течією, Jb, Jd відповідно). R- і T-групи були представлені D. polymorpha, групи Zh складалися з U. tumidus, а групи Kb і Kd включали як U. tumidus (групи Kbm, Kdm), так і C. gibelio (групи Kbf, Kdf). Обстеженню підлягав також карась, придбаний на ринку (Kf). Найменший вміст Zn виявлений у зразках KL, тоді як рівень Zn у гонадах та Cu в травній залозі у групі Kbm – найвищий. Найменша концентрація Cd виявлена у травній залозі групи Kdm. У рибі концентрація металів у тканинах була однаковою у всіх групах, за винятком рівня Cd. У складі металотіонеїнів молюсків концентрація Zn знижувалася у ряді: Kb> R> KL> Kd групи, а концентрації Cu та Cd були однаковими у всіх групах. Вміст –SH груп металотіонеїнів у молюсків кожного виду був найменшим у забрудненій місцевості (у 1,9– 3,4 рази). Для риб були отримані протилежні результати. Відтак, двостулкові молюски можуть бути цінними біоіндикаторами як підвищеного вмісту токсичних металів, так і впливу комплексного забруднення, тоді як риба не виявила таких ознак.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14054
ISSN: 2078-2357
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2019. Вип. 2 (76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KHOMA_GNATYSHYNA_ MARTINYUK_.pdf144,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.