Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1411
Title: Синтетизм творчого мислення Івана Франка (проза початку ХХ ст).
Other Titles: Синтетизм творческого мышления Ивана Франко (художественная проза начала ХХ в.).
The synthesis of Ivan Franko’s creative thinking (prose of the beginning of the XX century).
Authors: Дуркалевич, Вікторія Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Дуркалевич, В. В. Синтетизм творчого мислення Івана Франка (проза початку ХХ ст). : Автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.06 / В.В.Дуркалевич ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
Issue Date: 25-May-2007
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: синтетизм творчого мислення
відкритий твір
інтерпретаційна модель
архетип
ініціаційна ситуація
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню теоретичної проблеми синтетизму творчого мислення І. Франка. Явище синтетизму інтерпретується як визначальна властивість творчого мислення митця, аналізується його реалізація у прозових творах початку ХХ ст. На рівні художньої комунікації явище синтетизму розглядається як основне джерело трансформації комунікативної схеми “автор – твір – читач” у концептуальну схему “цілий чоловік – слово – цілий чоловік”. Запропонований тип дослідження є спробою поліметодологічного прочитання Франкової прози початку ХХ ст. як єдиного тексту, наділеного відкритою інтерпретаційною перспективою.
Диссертацию посвящено теоретической проблеме исследования синтетизма творческого мышления И. Франко. Явление синтетизма интерпретируеться как главный принцип творческого мышления писателя, анализируется его реализация в поэтике прозовых произведений начала ХХ в. На уровне художественной коммуникации явление синтетизма рассматривается как главный источник трансформирования коммуникационной схемы “автор – произведение – читатель” в концептуальную модель “целостный человек – произведение – целостный человек”. Предложенный тип исследования пример полиметодологического прочтения прозы И. Франко начала ХХ в. как единого текста с открытой интерпретационной перспективой.
The expression of synthesis of Ivan Franko’s creative thinking is presented as the basic principle of communicative strategy formation of I. Franko’s texts since the beginning of the XX century. Structural-semiotic substance of creative and receptive processes of artist’s creative laboratory has been revealed. In this dissertation for the first time in the Ukrainian literary studies the main (synthetic) aspect of Ivan Franko’s creative thinking has been presented. The synthesis is conciderated as a complicated system of both – communicative and creative levels, in the result of which the heterogenic, multifunctional and open textual space of I. Franko’s late prose is formed.
Description: Захист відбувся “29” червня 2007 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1411
Appears in Collections:10.01.06 - Теорія літератури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дуркалевич В. В..pdf339,56 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.