Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16377
Title: Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я майбутніх учителів
Authors: Мешко, Галина Михайлівна
Мешко, Олександр Іванович
Трубавіна, І. М.
Bibliographic description (Ukraine): Мешко Г. М., Мешко О. І., Трубавіна І. М. Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я майбутніх учителів // Polish Science Journal. Warsaw:. o. iScience, 2020. Issue 10(31). P. 59-66.
Issue Date: 2020
Publisher: iScience
Keywords: здоров’я студентів
майбутні вчителі
професійне здоров’я
здоров’язбережувальні технології
акмеологічні технології
здоров’язбережувальне освітнє середовище
заклад вищої освіти
Abstract: Стаття присвячена дослідженню сучасних технологій збереження і зміцнення здоров’я студентів-майбутніх учителів. Представлено результати експрес-опитування студентів щодо загального стану їх здоров’я. На основі аналізу психологічної та педагогічної літератури з’ясовано сутність та види здоров’язбережувальних технологій. Визначено аспекти реалізації запропонованої інтегративної технології збереження і зміцнення здоров’я майбутніх учителів, яка має психолого-акмеологічний характер: Описано особливості використання акмеологічних технологій навчання та психоконсультування, технологій ігромоделювання, технологій розвитку аутопсихологічної компетентності, що спрямовуються на розвиток суб’єктності майбутнього вчителя, підвищення рівня його стресостійкості, формування саногенного мислення і використовуються у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, а також в діяльності групи психолого-педагогічного тренінгу. Схарактеризовано методи цілеспрямованого психологічного впливу на мотиваційну сферу особистості студента, що дають змогу керувати його здоров’язбережувальною діяльністю. Визначено необхідність розроблення теоретичних і практичних засад створення здоров’язбережувальної педагогічної системи закладу вищої освіти, яка має охоплювати моніторинг стану здоров’я студентів-майбутніх учителів, медичну профілактику, психологічний супровід, профілактичні та оздоровчі заходи, використання сучасних технологій формування конструктивних копінг-стратегій майбутніх учителів, підвищення рівня їх стресостійкості.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16377
ISBN: 978-83-949403-4-8
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meshko_HM_2020_03.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.