Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24018
Title: Методичні особливості формування культури критичного мислення молодших школярів
Other Titles: METHODOLOGICAL FEATURES OF FORMATION OF THE CULTURE OF CRITICAL THINKING OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN
Authors: Ліоненко, Марія
Bibliographic description (Ukraine): Ліоненко М. Методичні особливості формування культури критичного мислення молодших школярів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. № 2. C. 28–34.
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: критичне мислення
розвиток критичного мислення
методи розвитку критичного мислення
прийоми розвитку критичного мислення
critical thinking
critical thinking developmen
methods of developing critical thinking
techniques of developing critical thinking
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розглядаються методи та прийоми розвитку критичного мислення молодших школярів, що принципово відрізняються від репродуктивного стилю навчання. Розвиток критичного мислення учнів великою мірою може забезпечити вимоги сучасності, а саме: зміст освіти є матеріалом не для заучування, а матеріалом для дослідження; учень в даній системі – один із головних суб’єктів співробітництва; учитель, виступаючи в ролі помічника, заохочує учнів до максимальної пізнавальної активності, підтримує творчий психологічний клімат шляхом співтворчості з вихованцями. Зазначено, що для якісної організації навчального процесу і досягнення поставлених цілей важливо правильно застосовувати інструменти та методи розвитку критичного мислення. Детально описуються основні методи та прийоми розвитку критичного мислення та особливості їх застосування на уроках рідномовної освіти у початковій школі. Відзначено, що технологічно правильне застосування методів і прийомів розвитку критичного мислення сприятиме активному навчанню молодших школярів і формуватиме культуру критичного мислення.
The article deals with the methods and techniques for the development of critical thinking of primary schoolchildren, which are fundamentally different from the reproductive style of learning. The development of critical thinking of students can largely meet the requirements of modernity, namely: the content of education is considered not as a material for learning, but as a material for research; the student in this system is one of the main subjects of cooperation; the teacher, acting as an assistant, encourages students to maximum cognitive activity, maintains a creative psychological climate through co-creativity with students. It is noted that for the quality organization of the educational process and achievement of the set goals it is important to correctly apply the tools and methods of development of critical thinking. The article suggests a detailed description of the basic methods and techniques for the development of critical thinking and features of their application at primary school lessons. It is noted that the technologically correct application of methods and techniques for the development of critical thinking will promote active learning of students and form a culture of critical thinking.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24018
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LIONENKO.pdf409,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.