Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3520
Title: Формування інформаційної культури майбутніх учителів математики у процесі застосування та вивчення мережних технологій
Authors: Рамський, Юрій Савіянович
Олексюк, Василь Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Рамський, Ю. Формування інформаційної культури майбутніх учителів математики у процесі застосування та вивчення мережних технологій [Текст] / Ю. Рамський, В. Олексюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : В.Кравець, В.Мадзігон, Г.Терещук та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 8. – С. 3-11. – Інформаційні технології у навчальному процесі.
Issue Date: 30-Sep-2008
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Педагогіка
Abstract: У статті розглянуто проблему підготовки студентів — майбутніх учителів математики та інформатики — до застосування мережних технологій не лише з позицій формування складових інформаційно-операційної діяльності, а й з точки зору розвитку інших складових інформаційної культури — інформаційного світогляду, ціннісних орієнтацій, потреб.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3520
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2008. № 8
Наукові публікації працівників кафедри інформатики і методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ramskyy_Oleksyuk.pdf276,17 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.