Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3521
Title: Розробка методичного забезпечення курсу «Теоретична фізика. Електродинаміка» (дистанційна форма навчання)
Authors: Дідора, Тарас Дмитрович
Мохун, Сергій Володимирович
Issue Date: 30-Sep-2008
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Дідора, Т. Розробка методичного забезпечення курсу "Теоретична фізика. Електродинамика" (дистанційна форма навчання) [Текст] / Т. Дідора, С. Мохун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : В.Кравець, В.Мадзігон, Г.Терещук та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 8. – С. 11-16.
Series/Report no.: Педагогіка
Abstract: У зв’язку з постійним розвитком суспільства, процесами інтеграції та глобалізації вища освіта зазнає помітних змін. Упродовж останніх десятиріч світове співтовариство охоплене процесом інформатизації, який пов’язаний практично з усіма сферами людської діяльності, включаючи освіту. Саме завдяки новим інформаційним технологіям виникла нова — дистанційна форма навчання. Як приклад реалізації принципів дистанційної освіти в статті наводиться розроблений в межах Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка дистанційний курс «Теоретична фізика. Електродинаміка».
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3521
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2008, № 8
Наукові публікації працівників фізики та методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Didora_Mokhun.pdf266,45 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.