Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3522
Title: Електронний навчальний комплекс «Основи інформатики»
Authors: Габрусєв, Валерій Юрійович
Чорний, Віктор Зіновійович
Bibliographic description (Ukraine): Габрусєв, В. Електронний навчальний комплекс "Основи інформатики" [Текст] / В. Габрусєв, В. Чорний // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : В.Кравець, В.Мадзігон, Г.Терещук та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 8. – С. 17-21.
Issue Date: 30-Sep-2008
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Педагогіка
Abstract: У зв’язку з постійним розвитком суспільства, процесами інтеграції та глобалізації вища освітазазнає помітних змін. Упродовж останніх десятиріч світове співтовариство охоплене процесом інфор-матизації, який пов’язаний практично з усіма сферами людської діяльності, включаючи освіту. Саме за-вдяки новим інформаційним технологіям виникла нова — дистанційна форма навчання. Як приклад реа-лізації принципів дистанційної освіти в статті наводиться розроблений в межах Тернопільського наці-онального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка дистанційний курс «Теоретична фізи-ка. Електродинаміка».
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3522
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2008. № 8
Наукові публікації працівників кафедри математики та методики її викладання
Наукові публікації працівників кафедри інформатики і методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Habrusyev_Chornyy.pdf506,99 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.