Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3539
Title: Підготовка майбутніх учителів математики до професійної інноваційної діяльності
Authors: Русіна, Людмила Володимирівна
Галан, Віра Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Русіна, Л. Підготовка майбутніх учителів математики до професійної інноваційної діяльності [Текст] / Л. Русіна, В. Галан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : В.Кравець, В.Мадзігон, Г.Терещук та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 8. – С. 88-91.
Issue Date: 30-Sep-2008
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Педагогіка
Abstract: У статті розглядається проблема впровадження інноваційних педагогічних та освітніх інформаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої та вищої педагогічної школи. Аналізується вплив інноваційних освітніх процесів на зміст, методи і форми професійної підготовки майбутніх учителів математики. Пропонуються шляхи вдосконалення навчального процесу в педагогічних ВНЗ на основі розробки інтегрованої системи спецкурсів за вибором.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3539
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2008. № 8
Наукові публікації працівників кафедри математики та методики її викладання
Наукові публікації працівників кафедри інформатики і методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusina_Lyudmyla.pdf192,48 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.