Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3550
Title: Розробка електронного журналу школи на основі використання клієнт-серверних технологій
Authors: Маланюк, Петро Миронович
Маланюк, Надія Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): Маланюк, П. Розробка електронного журналу школи на основі використання клієнт-серверних технологій [Текст] / П. Маланюк, Н. Маланюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : В.Кравець, В.Мадзігон, Г.Терещук та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 8. – С. 134-139.
Issue Date: 30-Sep-2008
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Педагогіка
Abstract: У статті досліджується можливість побудови автоматизованої системи «Електронний жур-нал школи» для ефективного управління сучасним загальноосвітнім закладом, ефективність викорис-тання таких електронних засобів, розробляються сервіси, що їх може надавати подібна система.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3550
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2008. № 8
Наукові публікації працівників кафедри інформатики і методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malanyuk_Petro.pdf472,38 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.