Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/374
Title: Вплив розвитку технологій на формування середовища людської життєдіяльності
Other Titles: Влияние развития технологий на формирование среды человеческой жизнедеятельности
The influence of technology development on forming the environment of human vital functions
Authors: Сидоренко, Віктор Костянтинович
Bibliographic description (Ukraine): Сидоренко, В. К. Вплив розвитку технологій на формування середовища людської життєдіяльності / В. К. Сидоренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 3-9.
Issue Date: Aug-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: суспільний розвиток
діяльність людини
виробництво
засоби виробництва
технологія
технологізація
Abstract: У статті проаналізовано вплив розвитку технологій на формування середовища людської життєдіяльності. Показано, що поява будь-якої нової технології пов’язана з потребами суспільного розвитку. Нова технологія – це процес постійного внесення змін у традиційні виробництва; з іншого боку, поява нових технологій безпосередньо впливає на всі сфери життя людини, в тому числі на освіту.
В статье проанализировано влияние развития технологий на формирование среды человеческой жизнедеятельности. Показано, что появление любой новой технологии повязана с потребностями общественного развития. Новая технология – это процесс постоянного внесения изменений в традиционные производства; с другой стороны, появление новых технологий непосредственно влияет на все области жизни человека, в том числе на образование.
In the article the influence of technology development on forming the environment of human vital functions has been analysed. It has been shown that appearance of any new technology is tied with the necessities of community development. New technology is a process of the permanent alteration in traditional productions. On the other hand, the appearance of new technologies directly influences all spheres of man’s life, including education.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/374
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sudorenko.pdf139,46 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.