Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/382
Title: Основні умови успішного засвоєння цілісної системи технічних понять учнями на уроках трудового навчання
Other Titles: Основные условия успешного усвоения целостной системы технических понятий учениками на уроках трудового обучения
Main conditions for learning technical notions by pupils at labour training classes
Authors: Даннік, Людмила Анатоліївна
Bibliographic description (Ukraine): Даннік, Л. А. Основні умови успішного засвоєння цілісної системи технічних понять учнями на уроках трудового навчання / Л. А. Даннік // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 54-58.
Issue Date: Aug-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: система технічних понять
плани узагальненого характеру
Abstract: У статті розглядаються основні умови, необхідні для успішного засвоєння цілісної системи технічних понять учнями на уроках трудового навчання. Наводяться плани узагальненого характеру для вивчення явищ, об’єктів техніки, технологічних процесів.
В статье рассматриваются основные условия, способствующие успешному усвоению целостной системы технических понятий учениками на уроках трудового обучения. Приводятся планы обобщенного характера для изучения явлений, объектов техники, технологических процессов.
This article is devoted to pedagogical conditions which are necessary for learning technical notions by pupils at labour training classes. General plans for learning phenomena, technical objects and technological process are given.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/382
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dannik.pdf110,32 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.