Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/395
Title: Особливості застосування етнопедагогічних технологій у професійній технічній освіті
Other Titles: Особенности внедрения этнопедагогических технологий в професиональном техническом образовании
Features of ethnpedagogical technologies in professionally-technological education
Authors: Кочубей, Алла Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Кочубей, А. В. Особливості застосування етнопедагогічних технологій у професійній технічній освіті / А. В. Кочубей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 129-135.
Issue Date: Aug-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: етнопедагогіка
засоби народознавства
гуманітаризація технічної освіти
Abstract: У статті показано, що в сучасному світі технічного прогресу, інноваційних технологій і зростання конкуренції на ринку праці основне завдання вітчизняної вищої школи – підготовка висококваліфікованого фахівця, який належно професійно підготовлений, духовно багатий і морально стійкий.
В статье показано что, в современном мире технического прогресса, и инновационных технологий и роста конкуренции на рабочем рынке основное задание отечественой высшей школы – подготовка высококвалифицированного специалиста, который професіонально подготовлен, духовно богатый и морально стойкий.
In the article is described that world of technical progress, and new technologies and increasing competition at the working market a basic task is preparation of highly skilled professional who spiritually rich and morally prooffed.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/395
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kychybej.pdf146,63 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.