Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/423
Title: Елементи технічного конструювання в професійно-графічній підготовці майбутніх учителів технологій
Other Titles: Элементы технического конструирования в профессионально-графической подготовке будущих учителей технологий
Elements of technical constructing are in professionally-graphic preparation of future technology teachers
Authors: Гедзик, Андрій Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Гедзик, А. М. Елементи технічного конструювання в професійно-графічній підготовці майбутніх учителів технологій / А. М. Гедзик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 287-290.
Issue Date: Aug-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: професійно-графічна підготовка
оптимізація процесу формування графічних понять
графічні завдання
елементи технічного конструювання
алгоритм вирішення винахідницьких задач
Abstract: В статті представлено аналіз можливості оптимізації процесу формування готовності майбутніх учителів технологій до проектно-технологічної діяльності засобами графічних завдань з елементами технічного конструювання.
В статье представлен анализ возможности оптимизации процесса формирования готовности будущих учителей технологий к проектно-технологической деятельности средствами графических заданий с элементами технического конструирования.
In the article the analysis of possibility of optimization of forming the readiness process of future technology teachers is presented to project-technological activity by facilities of graphic tasks with the elements of the technical constructing.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/423
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gedzuk.pdf119,52 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.