Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/426
Title: Особливості підготовки майбутніх фахівців транспортної справи та її реалізація у навчальному процесі
Other Titles: Особенности подготовки будущих специалистов транспортного дела и ее реализация в учебном процессе
The training features of the future transport specialists and its implementation in the training process
Authors: Пашинський, Анатолій Михайлович
Загородній, Роман Іванович
Bibliographic description (Ukraine): Пашинський, А. М. Особливості підготовки майбутніх фахівців транспортної справи та її реалізація у навчальному процесі / А. М. Пашинський, Р. І. Загородній // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 301-306.
Issue Date: Aug-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: транспорт
транспортні машини
діагностика автомобілів
технічне обслуговування
Abstract: Розкрито особливості підготовки майбутніх викладачів практичного навчання в галузі транспорту. Звернута увага на окремі аспекти пов’язані з вивченням дисциплін циклу професійної підготовки, циклу самостійного вибору навчального закладу та вільного вибору студентів. Окреслено можливості покращення вивчення спеціальних дисциплін фахової підготовки інженерів-педагогів.
В статье раскрываются отдельные аспекты связанные с подготовкой преподавателей практического обучения в области транспорта. Обращено внимание на отдельные аспекты связаны с изучением дисциплин цикла профессиональной подготовки, цикла самостоятельного выбора учебного заведения и свободного выбора студентов. Очерчены возможности улучшения изучения специальных дисциплин профессиональной подготовки инженеров-педагогов.
The article deals with some aspects related to the preparation of teachers of practical training in the field of transport. To call attention to some aspects related disciplines in cycle training, cycle you choose education and free choice of students. Outlined ways to improve the study of special disciplines of professional training of engineers-teachers.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/426
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pashunskuj_Zagorodnij.pdf218,66 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.