Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/431
Title: Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів з проектування одягу
Other Titles: Особенности профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов с проектирование одежды
The peculiarities of future engineer-teachers professional training of clothes designing
Authors: Скварок, Марія Юріївна
Bibliographic description (Ukraine): Скварок, М. Ю. Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів з проектування одягу / М. Ю. Скварок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 334-338.
Issue Date: Aug-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: професійна підготовка
інженер-педагог
проектування одягу
креативні якості особистості
художньо-проектна діяльність
Abstract: У статті розкриваються зміст та специфіка професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів з проектування одягу. В цьому процесі необхідно враховувати особливості майбутньої професійної діяльності, що здійснює інженер-педагог у професійно-технічному навчальному закладі (ПТНЗ).
В статье раскрывается содержание и специфика профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов по проектированию одежды. В этом процессе необходимо учитывать особенности будущей профессиональной деятельности, осуществляемую інженер-педагогом в профессионально-техническом учебном заведении (ПТУЗ).
The content and peculiarities of future engineer-teachers professional training of clothes designing are analyzed in the article. It is necessary to take into consideration the peculiarities of future professional activity which is realized by an engineer-teacher at vocational schools.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/431
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skvarok.pdf111,67 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.