Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/55
Title: Використання автоматизованої системи контролю «Екзаменатор»
Other Titles: Использование автоматизированной системы контроля «Экзаменатор»
The usage of an automated monitoring system «Examenator»
Authors: Маланюк, Михайло Петрович
Маланюк, Надія Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): Маланюк, М. Використання автоматизованої системи контролю "Екзаменатор" / М. Маланюк, Н. Маланюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2011. – № 1. – С. 88-94.
Issue Date: Mar-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: дистанційна освіта
автоматизована система контролю
тест
Abstract: Досліджено особливості впровадження комп’ютерної автоматизованої системи «Екзаменатор» для оцінювання рівня засвоєння знань, опанування технологій і набуття компетентностей студентами в освітньому процесі. Проаналізовано відповідність комп’ютерної системи «Екзаменатор» вимогам, що висуваються до інформаційно-комунікаційних середовищ дистанційного навчання.
Исследованы особенности внедрения компьютерной автоматизированной системы «Экзамена-тор» для оценки уровня усвоения знаний, овладение технологий и приобретение компетентностей сту-дентами в обучении. Проанализировано соответствие компьютерной системы требованиям, предъяв-ляемым к информационно-коммуникационным средствам дистанционного образования.
The research analyses the features of implementation the automated computer system «Examenator» for evaluation the knowledge, technology and competencies of students in the educational process. The conformity of computer system to the requirements of information and communication media for distance education are analyzed.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/55
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 1
Наукові публікації працівників кафедри інформатики і методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malanyk.pdf242,05 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.