Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7219
Title: Co łączy Juliusza Słowackiego z Tarasem Szewczenką?
Other Titles: What do Juliusz Slowacki and Terrace Shevchenko hale in common?
Authors: Węgrzyniak, Anna
Stępień, Tomasz
Bibliographic description (Ukraine): Węgrzyniak, A. Co łączy Juliusza Słowackiego z Tarasem Szewczenką? / Anna Węgrzyniak, Tomasz Stępień // Studia Methodologica. – 2015. – Issue 41. – S. 98–110. – Pismiennictwo na koncu artykulu.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: poezja narodowa
dumka
postacie bajroniczne
matka
testament
Abstract: Przedmiotem literatury porównawczej jest twórczość Słowackiego i Szewczenki. Poetów zawsze wiernych „domowej’ Ukrainie znacznie więcej dzieli niż łączy. Idąc tropem występujących w ich twórczości motywów (np. Ikwa, relacje pańsko-chłopskie, matka), autorzy wskazują jak pojmowali oni dzieje Ukrainy, jak oceniali bratobójcze walki w XVIII wieku (koliszczyzna), które Szewczenko znał z opowieści ludu, a Słowacki z opracowań historycznych. Choć odmiennie pojmowali „swoją” Ukrainę, obaj są demokratami, a łączy ich krytycyzm – Słowacki bywa antysarmacki i antyklerykalny, Szewczenko – antykozacki i antyklerykalny.
The subject of comparative reading is the poetry by Slowacki and Shevchenko. Both poets are always faithful to their “home” Ukraine, but there is significantly more what divide them than what connect them. Following the lead present in their art motifs (eg. Ikwa, lordly-peasant relationship, mother), the authors show how they comprehend their history of Ukraine, assessed fratricidal struggle in the eighteenth century (koliyivshchyna). Shevchenko knew the stories straight from the people, Slowacki learned about them from historical studies. Although their perception of their “own” Ukraine was quite different, they were both democrats, with a strong criticism: Slowacki was sometimes ant-Sarmat and anti-clerical, Shevchenko – anti-Cossacks and anti-clerical.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7219
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 41

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wegrzyniak, Stepien.pdf356,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.