Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23136
Title: Завдання та практики для створення індивідуальних освітніх траєкторії майбутніх фахівців із соціальної роботи
Authors: Купенко, Олена
Bibliographic description (Ukraine): Купенко О. Завдання та практики для створення індивідуальних освітніх траєкторії майбутніх фахівців із соціальної роботи // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. С. 223-228
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: індивідуальна навчальна траєкторія
пропедевтичні завдання
етапи позитивних змін
Abstract: Індивідуальна освітня траєкторія розглянута як умова та результат студентоцентрованого процесу професійної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи. Акцентується особлива доцільність індивідуальної освітньої траєкторії в умовах дистанційного навчання через карантинні обмеження. Розглянуті приклади пропедевтичних завдань для активізації студентів у розробленні індивідуальної освітньої траєкторії. Визначено особливий випадок роботи із студентами, які не мають достатніх навичок самоорганізації в навчальній діяльності.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23136
Appears in Collections:Соціальна робота: виклики сьогодення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53_Kupenko.pdf528,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.