Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 1 : [38] Collection home page

Logo

ЗМІСТ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Рамський Юрій, Хазіна Стелла. Дистанційна підтримка наскрізного навчання комп’ю­терному моделюванню майбутніх учителів фізики
3
Балик Надія, Шмигер Галина. Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами хіміко-біологічних факультетів педа­гогічних університетів
9
Коваленко Тетяна. Роль та місце інформаційно-комунікаційних технологій у самостій­ній роботі студентів
17
Котенко Наталія. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчальних практик
23
Самойленко Олександр. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики

29

Сейдаметова Саніє, Маламан Алла. Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистан­ційного навчання викладання курсу комп’ютерної графіки

Петренко Ірина, Щерба Анатолій. Система дистанційного навчання у вивченні курсу «Електротехніка»

39

Рибалко Анатолій, Мещеряков Леонід, Уланова Наталія, Руссу Андрій. Комп’ютерна візуалізація технологій складання електричних машин в умовах дистанційного навчання

49

Бугайчук Костянтин. Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах МВС України: сучасні проблеми та форми впровадження

54

Бацуровська Ілона. Шляхи впровадження технології дистанційного навчання у фахову підготовку майбутніх інженерів в аграрних університетах

61

Струтинська Оксана. Використання документів Google у процесі навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки

66

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

72

Жарких Юрій, Лисоченко Сергій, Сусь Богдан, Шкавро Анатолій. Проблеми організа­ції лабораторного практикуму в процесі електронного навчання

72

Барна Ольга. Створення єдиного освітнього простору засобами Веб 2.0

78

Олефіренко Надія, Ольховський Євгеній. Способи впровадження технологій Веб 2.0 у навчальний процес

83

Маланюк Михайло, Маланюк Надія. Використання автоматизованої системи контролю «Екзаменатор»

88

Сейдаметова Саніє, Терещенко Світлана. Онлайнові навчальні системи як засіб фор­мування компетентності учнів і студентів

94

Стельмащук Людмила, Мартинюк Олеся. Про перевірку знань студентів в умовах дистанційного навчання

98

Ящик Олександр. Компетентнісний підхід у навчанні об’єктно-орієнтованого програ­мування як основа підготовки учнів старших класів

103

методика навчання природничо-математичних дисциплін

108

Скасків Ганна. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дис­танційного навчання у процесі вивчення інформатики

108

Генсерук Галина, Бойко Марія, Залюбовська Людмила, Олійник Людмила. Використан­ня методу проектів під час вивчення курсу «СІТ в навчальному процесі» студентами філологічного факультету та факультету іноземних мов

114

Хараджян Наталя. Методичні засади електронного навчання мультифрактального аналізу часових рядів у СКМ SAGE

121

Дідора Тарас, Мохун Сергій, Іванко Володимир. Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів ВНЗ з теоретичної фізики

128

Дима Ярослав, Саєнко Олег. Методичні аспекти використання програм-емуляторів вимірювальних приладів у демонстраційному експерименті на уроках фізики

135

Словак Катерина. Використання експертних систем під час узагальнення та система­тизації у процесі навчання вищої математики

141

Рашевська Наталія. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики у технічному ВНЗ

148

вивчаємо досвід

155

Струк Оксана, Струк Сергій. Деякі рекомендації щодо організації дистанційного нав­чання у вищих навчальних закладах

155

Завадський Юрій, Дудін Олександр. До питань упровадження дистанційного навчання та ролі оцінного фрейму

159

Ломницький Ярослав. Деякі аспекти застосування комп’ютерної графічної програми Компас 3D у формотворенні та оздобленні шкатулки тригранно-виїмчастим різьблен­ням

166

Фурман Олена, Костюченко Альона. Засоби та форми активізації навчально-пізнаваль­ної діяльності студентів природничого факультету у процесі навчання інформатики

174

Зубенко Тетяна, Спрiнгман Гал. Веб 2.0 технології для майбутніх учителів іноземної мови початкової школи

180

Мацюк Віктор, Лашкевич Ігор. Фундаментальність імовірнісних закономірностей і можливості їх вивчення за допомогою нових інформаційних технологій

186

Обговорюємо проблему

191

Громяк Мирон, Василенко Ярослав, Галан Віра, Чорний Віктор. Проблеми впро­вадження та використання електронного навчання у вищих навчальних закладах

191

Мартинюк Сергій, Василенко Ярослав, Дітчук Роман. Проведення on-line олімпіад з інформатики

200

Ковальчук Вікторія. Про покращення стану інформаційної безпеки загальноосвітніх навчальних закладів

209

Чайка Ірина. Комп’ютерні технології організації роботи бібліотеки як фактор формування інформаційно-освітнього середовища педагогічного університету

216

Максiмов Михайло, Пiщулiна Олена. Наочно-орієнтована електронна бібліотека

222

Олексюк Василь, Габрусєв Валерій, Балик Анатолій. Деякі аспекти інтеграції веб-серві­сів вищого навчального закладу

228

Лялик Ольга, Мандзюк Віктор. NoSQL систем збереження даних: порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталах

234

© Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2011-03Nosql систем збереження даних: порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталахЛялик, Ольга Олегівна; Мандзюк, Віктор Іванович
2011-03Деякі аспекти інтеграції веб-сервісів вищого навчального закладуОлексюк, Василь Петрович; Габрусєв, Валерій Юрійович; Балик, Анатолій Володимирович
2011-03Наочно-орієнтована електронна бібліотекаМаксiмов, Михайло Андрійович; Пiщулiна, Олена Вікторівна
2011-03Комп’ютерні технології організації роботи бібліотеки як фактор формування інформаційно-освітнього середовища педагогічного університетуЧайка, Ірина Анатоліївна
2011-03Про покращення стану інформаційної безпеки загальноосвітніх навчальних закладівКовальчук, Вікторія Наумівна
2011-03Проведення on-line олімпіад з інформатикиМартинюк, Сергій Володимирович; Василенко, Ярослав Пилипович; Дітчук, Роман Ігорович
2011-03Проблеми впровадження та використання електронного навчання у вищих навчальних закладахГромя'к, Мирон Іванович; Василенко, Ярослав Пилипович; Галан, Віра Іванівна; Чорний, Віктор Зіновійович
2011-03Фундаментальність імовірнісних закономірностей і можливості їх вивчення за допомогою нових інформаційних технологійМацюк, Віктор Михайлович; Лашкевич, Ігор Мар’янович
2011-03Веб 2.0 технології для майбутніх учителів іноземної мови початкової школиЗубенко, Тетяна Володимирівна; Спрiнгман, Гал
2011-03Засоби та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів природничого факультету у процесі навчання інформатикиФурман, Олена Андріївна; Костюченко, Альона Миколаївна
2011-03Деякі аспекти застосування комп’ютерної графічної програми компас 3d у формотворенні та оздобленні шкатулки тригранно-виїмчастим різьбленнямЛомницький, Ярослав Тарасович
2011-03До питань упровадження дистанційного навчання та ролі оцінного фреймуЗавадський, Юрій Романович; Дудін, Олександр Валерійович
2011-03Деякі рекомендації щодо організації дистанційного навчання у вищих навчальних закладахСтрук, Оксана Олегівна; Струк, Сергій Петрович
2011-03Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики у технічному ВНЗРашевська, Наталя Василівна
2011-03Використання експертних систем під час узагальнення та систематизації у процесі навчання вищої математикиСловак, Катерина Іванівна
2011-03Методичні аспекти використання програм-емуляторів вимірювальних приладів у демонстраційному експерименті на уроках фізикиДима, Ярослав Юрійович; Саєнко, Олег
2011-03Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів внз з теоретичної фізикиДідора, Тарас Дмитрович; Мохун, Сергій Володимирович; Іванко, Володимир
2011Методичні засади електронного навчання мультифрактального аналізу часових рядів у скм sageХараджян, Наталя Анатоліївна
2011-03Використання методу проектів під час вивчення курсу «Сіт в навчальному процесі» студентами філологічного факультету та факультету іноземних мовГенсерук, Галина Романівна; Бойко, Марія Миколаївна; Залюбовська, Людмила; Олійник, Людмила
2011-03Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатикиСкасків, Ганна Михайлівна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38