Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 1 : [38] Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Logo

ЗМІСТ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Рамський Юрій, Хазіна Стелла. Дистанційна підтримка наскрізного навчання комп’ю­терному моделюванню майбутніх учителів фізики
3
Балик Надія, Шмигер Галина. Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами хіміко-біологічних факультетів педа­гогічних університетів
9
Коваленко Тетяна. Роль та місце інформаційно-комунікаційних технологій у самостій­ній роботі студентів
17
Котенко Наталія. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчальних практик
23
Самойленко Олександр. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики

29

Сейдаметова Саніє, Маламан Алла. Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистан­ційного навчання викладання курсу комп’ютерної графіки

Петренко Ірина, Щерба Анатолій. Система дистанційного навчання у вивченні курсу «Електротехніка»

39

Рибалко Анатолій, Мещеряков Леонід, Уланова Наталія, Руссу Андрій. Комп’ютерна візуалізація технологій складання електричних машин в умовах дистанційного навчання

49

Бугайчук Костянтин. Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах МВС України: сучасні проблеми та форми впровадження

54

Бацуровська Ілона. Шляхи впровадження технології дистанційного навчання у фахову підготовку майбутніх інженерів в аграрних університетах

61

Струтинська Оксана. Використання документів Google у процесі навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки

66

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

72

Жарких Юрій, Лисоченко Сергій, Сусь Богдан, Шкавро Анатолій. Проблеми організа­ції лабораторного практикуму в процесі електронного навчання

72

Барна Ольга. Створення єдиного освітнього простору засобами Веб 2.0

78

Олефіренко Надія, Ольховський Євгеній. Способи впровадження технологій Веб 2.0 у навчальний процес

83

Маланюк Михайло, Маланюк Надія. Використання автоматизованої системи контролю «Екзаменатор»

88

Сейдаметова Саніє, Терещенко Світлана. Онлайнові навчальні системи як засіб фор­мування компетентності учнів і студентів

94

Стельмащук Людмила, Мартинюк Олеся. Про перевірку знань студентів в умовах дистанційного навчання

98

Ящик Олександр. Компетентнісний підхід у навчанні об’єктно-орієнтованого програ­мування як основа підготовки учнів старших класів

103

методика навчання природничо-математичних дисциплін

108

Скасків Ганна. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дис­танційного навчання у процесі вивчення інформатики

108

Генсерук Галина, Бойко Марія, Залюбовська Людмила, Олійник Людмила. Використан­ня методу проектів під час вивчення курсу «СІТ в навчальному процесі» студентами філологічного факультету та факультету іноземних мов

114

Хараджян Наталя. Методичні засади електронного навчання мультифрактального аналізу часових рядів у СКМ SAGE

121

Дідора Тарас, Мохун Сергій, Іванко Володимир. Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів ВНЗ з теоретичної фізики

128

Дима Ярослав, Саєнко Олег. Методичні аспекти використання програм-емуляторів вимірювальних приладів у демонстраційному експерименті на уроках фізики

135

Словак Катерина. Використання експертних систем під час узагальнення та система­тизації у процесі навчання вищої математики

141

Рашевська Наталія. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики у технічному ВНЗ

148

вивчаємо досвід

155

Струк Оксана, Струк Сергій. Деякі рекомендації щодо організації дистанційного нав­чання у вищих навчальних закладах

155

Завадський Юрій, Дудін Олександр. До питань упровадження дистанційного навчання та ролі оцінного фрейму

159

Ломницький Ярослав. Деякі аспекти застосування комп’ютерної графічної програми Компас 3D у формотворенні та оздобленні шкатулки тригранно-виїмчастим різьблен­ням

166

Фурман Олена, Костюченко Альона. Засоби та форми активізації навчально-пізнаваль­ної діяльності студентів природничого факультету у процесі навчання інформатики

174

Зубенко Тетяна, Спрiнгман Гал. Веб 2.0 технології для майбутніх учителів іноземної мови початкової школи

180

Мацюк Віктор, Лашкевич Ігор. Фундаментальність імовірнісних закономірностей і можливості їх вивчення за допомогою нових інформаційних технологій

186

Обговорюємо проблему

191

Громяк Мирон, Василенко Ярослав, Галан Віра, Чорний Віктор. Проблеми впро­вадження та використання електронного навчання у вищих навчальних закладах

191

Мартинюк Сергій, Василенко Ярослав, Дітчук Роман. Проведення on-line олімпіад з інформатики

200

Ковальчук Вікторія. Про покращення стану інформаційної безпеки загальноосвітніх навчальних закладів

209

Чайка Ірина. Комп’ютерні технології організації роботи бібліотеки як фактор формування інформаційно-освітнього середовища педагогічного університету

216

Максiмов Михайло, Пiщулiна Олена. Наочно-орієнтована електронна бібліотека

222

Олексюк Василь, Габрусєв Валерій, Балик Анатолій. Деякі аспекти інтеграції веб-серві­сів вищого навчального закладу

228

Лялик Ольга, Мандзюк Віктор. NoSQL систем збереження даних: порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталах

234

© Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 38
Попередній переглядДата випускуНазваАвтор(и)
2011-03Nosql систем збереження даних: порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталахЛялик, Ольга Олегівна; Мандзюк, Віктор Іванович
2011-03Деякі аспекти інтеграції веб-сервісів вищого навчального закладуОлексюк, Василь Петрович; Габрусєв, Валерій Юрійович; Балик, Анатолій Володимирович
2011-03Наочно-орієнтована електронна бібліотекаМаксiмов, Михайло Андрійович; Пiщулiна, Олена Вікторівна
2011-03Комп’ютерні технології організації роботи бібліотеки як фактор формування інформаційно-освітнього середовища педагогічного університетуЧайка, Ірина Анатоліївна
2011-03Про покращення стану інформаційної безпеки загальноосвітніх навчальних закладівКовальчук, Вікторія Наумівна
2011-03Проведення on-line олімпіад з інформатикиМартинюк, Сергій Володимирович; Василенко, Ярослав Пилипович; Дітчук, Роман Ігорович
2011-03Проблеми впровадження та використання електронного навчання у вищих навчальних закладахГромя'к, Мирон Іванович; Василенко, Ярослав Пилипович; Галан, Віра Іванівна; Чорний, Віктор Зіновійович
2011-03Фундаментальність імовірнісних закономірностей і можливості їх вивчення за допомогою нових інформаційних технологійМацюк, Віктор Михайлович; Лашкевич, Ігор Мар’янович
2011-03Веб 2.0 технології для майбутніх учителів іноземної мови початкової школиЗубенко, Тетяна Володимирівна; Спрiнгман, Гал
2011-03Засоби та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів природничого факультету у процесі навчання інформатикиФурман, Олена Андріївна; Костюченко, Альона Миколаївна
2011-03Деякі аспекти застосування комп’ютерної графічної програми компас 3d у формотворенні та оздобленні шкатулки тригранно-виїмчастим різьбленнямЛомницький, Ярослав Тарасович
2011-03До питань упровадження дистанційного навчання та ролі оцінного фреймуЗавадський, Юрій Романович; Дудін, Олександр Валерійович
2011-03Деякі рекомендації щодо організації дистанційного навчання у вищих навчальних закладахСтрук, Оксана Олегівна; Струк, Сергій Петрович
2011-03Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики у технічному ВНЗРашевська, Наталя Василівна
2011-03Використання експертних систем під час узагальнення та систематизації у процесі навчання вищої математикиСловак, Катерина Іванівна
2011-03Методичні аспекти використання програм-емуляторів вимірювальних приладів у демонстраційному експерименті на уроках фізикиДима, Ярослав Юрійович; Саєнко, Олег
2011-03Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів внз з теоретичної фізикиДідора, Тарас Дмитрович; Мохун, Сергій Володимирович; Іванко, Володимир
2011Методичні засади електронного навчання мультифрактального аналізу часових рядів у скм sageХараджян, Наталя Анатоліївна
2011-03Використання методу проектів під час вивчення курсу «Сіт в навчальному процесі» студентами філологічного факультету та факультету іноземних мовГенсерук, Галина Романівна; Бойко, Марія Миколаївна; Залюбовська, Людмила; Олійник, Людмила
2011-03Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатикиСкасків, Ганна Михайлівна
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 38